BİYOREMİDASYON?

Biyoremidasyon teknolojisi, çevre problemi niteliğindeki atık su kirliliğinin çözümü için bakteri gibi canlı organizmaların kullanılması işlemi olarak açıklanabilir. Bu bakteriler organik moleküllerin biyodegredasyonunu sağlamaktadır. Doğada bulunan bu bakteriler ekosistemin bir parçasıdır ve normal şartlar altında yeterli organik atık, yani bakteri için besin kaynağı bulunduğu durumlarda hızlıca üremektedir.

BIOGUY

BioGuy mikrobiyolojiyi ileri teknolojik yöntemlerle birleştirir ve doğal ortamlardan seçilip izole edilmiş, zeolit ile güçlendirilip tablet haline getirilmiş bakterileri kendi içerisinde fermante edip popülasyonunu artırarak en canlı formda biyoremidasyon işlemi için kullanır. BioGuy kompakt dizaynı ile çok az yer kaplayarak bir kullanıcıya gerek duymaksızın çalışan, otomatik ve opsiyonel olarak internet üzerinden takip edilebilen yenilikçi ve çevreci bir arıtma servisidir.

ESKİ ARITMA

YÖNTEMLERİ VE PROBLEMLERİ

FOSEPTİK

FOSEPTİK

YAĞ TUTUCU

YAĞ TUTUCU

KOSTİK VE SÜLFÜRİK ASİT

KOSTİK VE SÜLFÜRİK ASİT

VİDANJÖR GİBİ ETKİSİZ MEKANİK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

VİDANJÖR GİBİ ETKİSİZ MEKANİK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

- %100 arıtmazlar, geçici çözümdürler.

- Kötü kokuya neden olurlar.

- Zamanla yeniden tıkanırlar.

- Vidanjör vb etkisiz mekanik uygulamalarla zaman ve para kaybıdırlar.

SİSTEM TIKANMALARI

Debisi düşük sistemler.

KÖTÜ KOKULAR

Çevreyi rahatsız eder.

BELEDİYE DENETİMLERİ

Çevre kirliliği para cezasını getirir.

BIOGUY: YENİLİKÇİ, EKONOMİK VE ÇEVRECİ ÇÖZÜM

BioGuy, mikrobiyolojiyi ileri bir teknoloji ile kullanarak atık su sistemlerinin bakımını sağlayan inovatif bir biyomühendislik ürünüdür.

BioGuy’ın amacı bir teknik operatöre gerek duymaksızın otomatik çalışarak atık su sistem sorunlarına doğal yönemlerle çözüm sunmaktır.

Kompakt ve pratiktir.

120cm yüksekliğinde ve sadece 43 kg’dir.

Bakteriler sisteme en aktif formda ve tesisinizin yaşam seneryosuna göre programlı bir şekilde verilir.

İnternet üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.

BIOGUY TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIR?

BioGuy biyoremidasyon için gerekli bakterileri üretir.

BioGuy biyoremidasyon için gerekli bakterileri üretir.

Zeolit ile güçlendirilmiş bakteriler enzim salgılar.

Zeolit ile güçlendirilmiş bakteriler enzim salgılar.

Bu enzimler yağları, şeker ve nişastayı parçalarlar.

Bu enzimler yağları, şeker ve nişastayı parçalarlar.

BioGuy
Parçalanan organik atıklar BioGuy bakterilerini besler.

Parçalanan organik atıklar BioGuy bakterilerini besler.

Bakteriler dışarıya su ve karbondioksit atarlar.

Bakteriler dışarıya su ve karbondioksit atarlar.

Bakteriler çoğalarak temizliğe devam ederler.

Bakteriler çoğalarak temizliğe devam ederler.

BIOGUY BAKTERİLERİ

• Günlük üretilir • %100 Çevre Dostudur. • Toprak ve suda aynı eşitlikte etkilidir. • Geniş sıcaklık ve pH aralığında etkilidir. • BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) azaltır. • KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) azaltır. • Kötü kokuları ortadan kaldırır. • AKM (Askıda Katı Madde) azaltır. • FOG (Yağ, Yağ ve Gres) azaltır. • Atık suyu berraklaştırır. • pH nötralize eder. • Çamur oluşumunu azaltır..

ZEOLİT

• Koku kontrolü sağlamaktadır. • Amonyağı %97 oranında absorbe ederek ilk anda arıtmayı başlatmış olur. Sonrasında bakteriler tarafından amonyak parçalanarak arıtma gerçekleşir. • Atık su arıtma verimini bakteriler için arttırır. • Yağ absorbe ederler. • Aynı zamanda radyoaktif kontaminasyon varsa bunun önüne geçerler. • Ağır metalleri ortamdan uzaklaştırırlar(Pb, Cu, Cd, Zn, Co, Cr, Mn ve Fe; Pb, Cu vb.) • Septik tank filtrasyonu sağlarlar. • Tarım için toprak düzenleyici, su tutucu, havalandırıcıdırlar. • Hayvancılıkta yem katkı maddesi olarak kullanıldığından özellikle küçükbaş hayvan çiftliklerinde bakterilerle ortamdaki amonyağı yok ederek canlı sağlığını korurken aynı zamanda bir yem katkı maddesi olarak kullanılabilir. • Aerobik ve anaerobik biyolojik arıtmalarda bakteriler tarafından metabolize edilenler aynı zamanda zeolit tarafından da absorbe edilebilir.

BIOGUY’IN AVANTAJLARI

Kompakt dizaynı sayesinde duvara monte edilebilir ve arıtma için gereken ekstra alan sıkıntısını ortadan kaldırır, dokunmatik paneli sayesinde kolay kurulum ve kullanım imkanı sağlar.

Bir operatöre gerek duymadığı gibi istenirse uzaktan internet üzerinden takip edilebilir.

Biyolojik ürünleri atık su sistemlerine canlı ve en aktif haliyle verdiği gibi BioGuy içerisinde ürettiğinden dolayı maliyeti düşüktür.

Bakteri dozajının yanı sıra verimliliğinin artması amacıyla %100 doğal olan, Türkiye rezervlerinden çıkan özel bir maden olan zeolit ile tablet formülasyonu geliştirilerek "dünyada bir ilke" imza atmıştır.

Biyolojik ürünler çoğu zaman insana bağlı olarak hatalı ve yanlış zamanlarda kullanılmaktadır.

BioGuy, bulunduğu tesisin yaşam senaryosuna bağlı olarak optimum süreyi belirleyerek arıtmayı sağlar.

Yerli Malı Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi
TR Angels Yatırımı 2016

ÖRNEK BIOGUY UYGULAMALARI

PROJE 1: PEYNİR ÜRETİCİSİ KOLLEKTÖRÜ

BIOGUY'DAN ÖNCE
Önceki Fotoğraf
Sonraki Fotoğraf
BIOGUY'DAN SONRA

PROJE 2: AVM YAĞ TUTUCUSUNA GİDEN BORU HATTI

BIOGUY'DAN ÖNCE
Önceki Fotoğraf
Sonraki Fotoğraf
BIOGUY'DAN SONRA

PROJE 3: AVM PİK BORU HATTI

BIOGUY'DAN ÖNCE
Önceki Fotoğraf
Sonraki Fotoğraf
BIOGUY'DAN SONRA

PROJE 4: AVM YAĞ TUTUCU

BIOGUY'DAN ÖNCE
Önceki Fotoğraf
Sonraki Fotoğraf
BIOGUY'DAN SONRA

BASINDA BIOGUY

Baktek, işletmeleri 'BioGuy' ile çevreci hale getiriyor.
Biyolojik arıtma teknolojisi BioGuy ilk yatırımını TRAngels meleklerinden aldı.
Gençlerden Doğa için 'Doğal' Proje

İLETİŞİM FORMU

İLETİŞİM

BakTek Çevre Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez Ofis

Yukarıdudullu Mah. Tavukçuyolu Cd. Tandoğanay Sk. Doruk Plaza No:11 K: 2-3-4 Ümraniye/İstanbul

Teknokent Ofis

Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 4 Binası (İTÜ Magnet) No: 2/50/6 SARIYER/Istanbul

(0216) 594 7727 info@bak-tek.com