|

BİYOREMİDASYON?

Biyoremidasyon teknolojisi, çevre problemi niteliğindeki atık su kirliliğinin çözümü için bakteri gibi canlı organizmaların kullanılması işlemi olarak açıklanabilir. Bu bakteriler organik moleküllerin biyodegredasyonunu sağlamaktadır. Doğada bulunan bu bakteriler ekosistemin bir parçasıdır ve normal şartlar altında yeterli organik atık, yani bakteri için besin kaynağı bulunduğu durumlarda hızlıca üremektedir.

BIOGUY

BioGuy mikrobiyolojiyi ileri teknolojik yöntemlerle birleştirir ve doğal ortamlardan seçilip izole edilmiş, zeolit ile güçlendirilip tablet haline getirilmiş bakterileri kendi içerisinde fermante edip popülasyonunu artırarak en canlı formda biyoremidasyon işlemi için kullanır. BioGuy kompakt dizaynı ile çok az yer kaplayarak bir kullanıcıya gerek duymaksızın çalışan, otomatik ve opsiyonel olarak internet üzerinden takip edilebilen yenilikçi ve çevreci bir arıtma servisidir.

ESKİ ARITMA

YÖNTEMLERİ VE PROBLEMLERİ

FOSEPTİK

FOSEPTİK

YAĞ TUTUCU

YAĞ TUTUCU

KOSTİK VE SÜLFÜRİK ASİT

KOSTİK VE SÜLFÜRİK ASİT

VİDANJÖR GİBİ ETKİSİZ MEKANİK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

VİDANJÖR GİBİ ETKİSİZ MEKANİK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

- %100 arıtmazlar, geçici çözümdürler.

- Kötü kokuya neden olurlar.

- Zamanla yeniden tıkanırlar.

- Vidanjör vb etkisiz mekanik uygulamalarla zaman ve para kaybıdırlar.

SİSTEM TIKANMALARI

Debisi düşük sistemler.

KÖTÜ KOKULAR

Çevreyi rahatsız eder.

BELEDİYE DENETİMLERİ

Çevre kirliliği para cezasını getirir.

BIOGUY: YENİLİKÇİ, EKONOMİK VE ÇEVRECİ ÇÖZÜM

BioGuy, mikrobiyolojiyi ileri bir teknoloji ile kullanarak atık su sistemlerinin bakımını sağlayan inovatif bir biyomühendislik ürünüdür.

BioGuy’ın amacı bir teknik operatöre gerek duymaksızın otomatik çalışarak atık su sistem sorunlarına doğal yönemlerle çözüm sunmaktır.

Kompakt ve pratiktir.

120cm yüksekliğinde ve sadece 43 kg’dir.

Bakteriler sisteme en aktif formda ve tesisinizin yaşam seneryosuna göre programlı bir şekilde verilir.

İnternet üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.

BIOGUY TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIR?

BioGuy biyoremidasyon için gerekli bakterileri üretir.

BioGuy biyoremidasyon için gerekli bakterileri üretir.

Zeolit ile güçlendirilmiş bakteriler enzim salgılar.

Zeolit ile güçlendirilmiş bakteriler enzim salgılar.

Bu enzimler yağları, şeker ve nişastayı parçalarlar.

Bu enzimler yağları, şeker ve nişastayı parçalarlar.

BioGuy
Parçalanan organik atıklar BioGuy bakterilerini besler.

Parçalanan organik atıklar BioGuy bakterilerini besler.

Bakteriler dışarıya su ve karbondioksit atarlar.

Bakteriler dışarıya su ve karbondioksit atarlar.

Bakteriler çoğalarak temizliğe devam ederler.

Bakteriler çoğalarak temizliğe devam ederler.

BIOGUY BAKTERİLERİ

• Günlük üretilir • %100 Çevre Dostudur. • Toprak ve suda aynı eşitlikte etkilidir. • Geniş sıcaklık ve pH aralığında etkilidir. • BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) azaltır. • KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) azaltır. • Kötü kokuları ortadan kaldırır. • AKM (Askıda Katı Madde) azaltır. • FOG (Yağ, Yağ ve Gres) azaltır. • Atık suyu berraklaştırır. • pH nötralize eder. • Çamur oluşumunu azaltır..

ZEOLİT

• Koku kontrolü sağlamaktadır. • Amonyağı %97 oranında absorbe ederek ilk anda arıtmayı başlatmış olur. Sonrasında bakteriler tarafından amonyak parçalanarak arıtma gerçekleşir. • Atık su arıtma verimini bakteriler için arttırır. • Yağ absorbe ederler. • Aynı zamanda radyoaktif kontaminasyon varsa bunun önüne geçerler. • Ağır metalleri ortamdan uzaklaştırırlar(Pb, Cu, Cd, Zn, Co, Cr, Mn ve Fe; Pb, Cu vb.) • Septik tank filtrasyonu sağlarlar. • Tarım için toprak düzenleyici, su tutucu, havalandırıcıdırlar. • Hayvancılıkta yem katkı maddesi olarak kullanıldığından özellikle küçükbaş hayvan çiftliklerinde bakterilerle ortamdaki amonyağı yok ederek canlı sağlığını korurken aynı zamanda bir yem katkı maddesi olarak kullanılabilir. • Aerobik ve anaerobik biyolojik arıtmalarda bakteriler tarafından metabolize edilenler aynı zamanda zeolit tarafından da absorbe edilebilir.

BIOGUY’IN AVANTAJLARI

Kompakt dizaynı sayesinde duvara monte edilebilir ve arıtma için gereken ekstra alan sıkıntısını ortadan kaldırır, dokunmatik paneli sayesinde kolay kurulum ve kullanım imkanı sağlar.

Bir operatöre gerek duymadığı gibi istenirse uzaktan internet üzerinden takip edilebilir.

Biyolojik ürünleri atık su sistemlerine canlı ve en aktif haliyle verdiği gibi BioGuy içerisinde ürettiğinden dolayı maliyeti düşüktür.

Bakteri dozajının yanı sıra verimliliğinin artması amacıyla %100 doğal olan, Türkiye rezervlerinden çıkan özel bir maden olan zeolit ile tablet formülasyonu geliştirilerek "dünyada bir ilke" imza atmıştır.

Biyolojik ürünler çoğu zaman insana bağlı olarak hatalı ve yanlış zamanlarda kullanılmaktadır.

BioGuy, bulunduğu tesisin yaşam senaryosuna bağlı olarak optimum süreyi belirleyerek arıtmayı sağlar.

Yerli Malı Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi
TR Angels Yatırımı 2016

ÖRNEK BIOGUY UYGULAMALARI

PROJE 1: PEYNİR ÜRETİCİSİ KOLLEKTÖRÜ

BIOGUY'DAN ÖNCE
Önceki Fotoğraf
Sonraki Fotoğraf
BIOGUY'DAN SONRA

PROJE 2: AVM YAĞ TUTUCUSUNA GİDEN BORU HATTI

BIOGUY'DAN ÖNCE
Önceki Fotoğraf
Sonraki Fotoğraf
BIOGUY'DAN SONRA

PROJE 3: AVM PİK BORU HATTI

BIOGUY'DAN ÖNCE
Önceki Fotoğraf
Sonraki Fotoğraf
BIOGUY'DAN SONRA

PROJE 4: AVM YAĞ TUTUCU

BIOGUY'DAN ÖNCE
Önceki Fotoğraf
Sonraki Fotoğraf
BIOGUY'DAN SONRA

BASINDA BIOGUY

Baktek, işletmeleri 'BioGuy' ile çevreci hale getiriyor.
Biyolojik arıtma teknolojisi BioGuy ilk yatırımını TRAngels meleklerinden aldı.
Gençlerden Doğa için 'Doğal' Proje

İLETİŞİM FORMU

İLETİŞİM

BakTek Çevre Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez Ofis

Yukarıdudullu Mah. Tavukçuyolu Cd. Tandoğanay Sk. Doruk Plaza No:11 K: 2-3-4 Ümraniye/İstanbul

Teknokent Ofis

Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 4 Binası (İTÜ Magnet) No: 2/50/6 SARIYER/Istanbul

(0216) 594 7727 info@bak-tek.com

WHAT IS BIOREMEDIATION?

Bioremediation technology can be explained as the process of using living organisms ,like bacteria to solve waste water pollution which is an environmental problem.These bacteria enable biodegradation of organic molecules. These bacteria found in the nature are part of the ecosystem and they reproduce rapidly when there is sufficient organic waste, in other words under normal condition when there is nutritional sources for bacteria, bacteria solves waste water pollution

WHAT IS BIOGUY?

BioGuy is a bioengineering product that utilizes bacteria and zeolite hybrid technology to treat waste water. BioGuy bacteria were selected from their natural environment and isolated. Thereafter, they were strengthened with zeolite and formed into tablets. BioGuy bacteria ferment themselves and increase their population and they are used for bioremediation in the most spore form. BioGuy is an innovative and environmentally friendly treatment system occupies little place with its compact design. It also works without the need for an operator and it can be optionally monitored over the internet.

OLD TREATMENT METHODS

AND PROBLEMS

FOSEPTİK

SEWAGE

YAĞ TUTUCU

GREASE TRAP

KOSTİK VE SÜLFÜRİK ASİT

CAUSTIC AND SULFURIC ACID

VİDANJÖR GİBİ ETKİSİZ MEKANİK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

INJECTION MECHANICAL CLEANING METHODS AS SEWAGE TRUCK

- They do not ensure 100% treatment, they are just temporary solutions

- They cause unpleasent smell.

-They are chocked up over time.

- They cause loss of time and money through ineffective mechanical implementations such as sewage truck.

SYSTEM BLOCKAGE

Low-flow systems.

BAD SMELLS

It disturbs the environment.

MUNICIPAL AUDITS

Environmental pollution brings the fine.

BIOGUY: INNOVATIVE, ECONOMIC AND ENVIRONMENTALIST SOLUTION

BioGuy is an innovative bioengineering product that utilizes bacterial zeolite hybrid biomembrane technology to maintain wastewater systems. BioGuy's aim is to provide a natural solution to wastewater system problems by automatically working without a technical operator.

BioGuy 's aim is to provide a natural solution to wastewater system problems by automatically working without a technical operator.

Compact and practical.

It is 120 cm high and is only 43 kg.

Bacteria are put to the system alive and depending on the life scenario of the facility.

It can be easily monitored over the Internet.

HOW BIOGUY TECHNOLOGY WORKS?

BioGuy produces the necessary bacteria for bioremediation.

BioGuy produces the necessary bacteria for bioremediation.

Bacteria strengthened with Zeolite secrete enzymes.

Bacteria strengthened with Zeolite secrete enzymes.

These enzymes break down grease, sugar and starch..

These enzymes break down grease, sugar and starch.

BioGuy
Broken organic wastes feed BioGuy bacteria.

Broken organic wastes feed BioGuy bacteria.

Bacteria excretes carbon dioxide and water..

Bacteria excretes carbon dioxide and water.

Bacteria reproduce and continue treating.

Bacteria reproduce and continue treating..

BIOGUY BACTERIA

• • It is produced daily • 100% environmentally friendly. • It has the same effect on soil and water. • It is effective over a wide temperature and pH range. • BOD (Biological Oxygen Need) is reduced. • COD (Chemical Oxygen Need) is reduced. • It removes bad smells. • SS (Suspended Solids) is reduced. • FOG (Fat, Oil and Grease) is reduced.• It treats wastewater. • The pH is neutralized. • It reduces sludge formation.

ZEOLITE

• Provides odor control. • Starts treatement at first by absorbing 97% of ammonia. Afterwards, bacteria break down ammonia and treatment finishes . • Afterwards, the bacteria break down ammonia and purify. • Increase waste water treatment efficiency for bacteria. • Absorbs fat. • If radioactive contamination occurs at the same time, they are prevented. • Removes heavy metals from the setting (Pb, Cu, Cd, Zn, Co, Cr, Mn and Fe, Pb, Cu etc.) • Provides septic tank filtration. • Soil regulators, water holders, ventilators for agriculture. • Since it is used as feed additive material in animal husbandry, it can be used as a feed additive substance at the same time while keeping the live health by destroying the amber in the environment with bacteria, especially in small sheep & goat farming • The ones metabolized by bacteria in aerobic and anaerobic biological treatments can also be absorbed by zeolite.

THE ADVANTAGES OF BIOGUY

By help of its compact design it can be mounted on the wall and thus eliminates the need of extra space for the treatment. It provides easy installation and usage with its touch panel.

As it does not need an operator , if desired, it can be monitored remotely via the internet.

BioGuy conducts the biological products to the wastewater systems in the most vivid and active form and it is low priced as it produces these biological products itself.

In addition to bacteria dosing, it has blazed a trail in the world by developing tablet formulation with zeolite , definitely natural and extracted from Turkey reserves, to increase the efficiency.

Biological products are often used in inaccurate way and at the wrong time by human beings.

BioGuy realizes the treatment by determining the optimum duration depending on the life scenario of your facility.

Local Property Certificate
Industry Registration Certificate
TR Angels Investment 2016

EXAMPLES BIOGUY APPLICATIONS

PROJE 1: PEYNİR ÜRETİCİSİ KOLLEKTÖRÜ

BEFORE BIOGUY
BEFORE BIOGUY
AFTER BIOGUY
AFTER BIOGUY

PROJE 2: AVM YAĞ TUTUCUSUNA GİDEN BORU HATTI

BEFORE BIOGUY
BEFORE BIOGUY
AFTER BIOGUY
AFTER BIOGUY

PROJE 3: AVM PİK BORU HATTI

BEFORE BIOGUY
BEFORE BIOGUY
AFTER BIOGUY
AFTER BIOGUY

PROJE 4: AVM YAĞ TUTUCU

BEFORE BIOGUY
BEFORE BIOGUY
AFTER BIOGUY
AFTER BIOGUY

BIOGUY IN PRESS

Baktek, işletmeleri 'BioGuy' ile çevreci hale getiriyor.
Biyolojik arıtma teknolojisi BioGuy ilk yatırımını TRAngels meleklerinden aldı.
Gençlerden Doğa için 'Doğal' Proje

CONTACT FORM

CONTACT

BakTek Çevre Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Center office

Yukarıdudullu Mah. Tavukçuyolu Cd. Tandoğanay Sk. Doruk Plaza No:11 K: 2-3-4 Ümraniye/İstanbul

Teknokent Office

Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 4 Binası (İTÜ Magnet) No: 2/50/6 SARIYER/Istanbul

(0216) 594 7727 info@bak-tek.com